Nekaj malega o meni

Sem Rok Pisk: mož, ati, katoličan, Slovenec, in – zadovoljen s.p. 🙂

S čim se ukvarjam?

Veš, kaj reče brezposelen teolog zaposlenemu? “Enega Big-Maca, prosim” 🙂

No, v gostinstvu še nisem delal. Sem se pa skozi leta naučil marsikaj.

  • Videoprodukcija

    Dokumentarni filmi, snemanje dogodkov, promocijski videi, poroke, predstavitveni videi …

  • Spletne strani

    Postavitev, vzdrževanje, oblikovanje od celostne grafične podobe do spletne strani … Delam v sistemu WordPress.

  • Usposabljanja

    Video usposabljanja, delavnice o WordPressu, študijski krožki … Kar pač delamo mladinski trenerji.

Zakaj Cleopas?

Več ljudi me sprašuje, kaj je to Cleopas? Kaj se skriva za to nenavadno besedo?

Cleopas je ime. Ime človeka, ki sicer z multimedijo in ostalimi mojimi dejavnostmi nima kaj dosti skupnega. Mi je pa osebno v navdih.

Najdemo ga v Svetem pismu, kjer se pojavi natančno enkrat. Srečamo ga, kako se na velikonočni dan s prijateljem poda na pot v Emavs. Čeprav je vedel vse, je šele v lomljenju kruha končno dojel … In življenje se je spremenilo.

Kruh pa je končal tudi v logotipu.

Preberi celotno zgodbo!

Pot v Emavs

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
(Evangelij po Luku 24, 13-35)

S kom vse sodelujem?