Kako preprečevati spletno nasilje v šolah?

Še eden v vrsti spletnih priročnikov Socialne akademije nosi naslov Joining forces to combat cyberbullying in schools. Mednarodni partnerji projekta so z njim skušali “opremiti” učitelje za soočanje z vedno bolj težkim problemom: kako odgovoriti na spletno nasilje?

To je prvi spletni priročnik Socialne akademije (in ima zato kakšno tehnično pomanjkljivost :)). Nas je pa ta oblika posredovanja v projektu pridobljenih znanj navdušila, da je nastalo še več podobnih priročnikov (npr. Ustvari dokumentarec, Predelati ali pozabiti …), ki sem jih tehnično oblikoval.

Priročnik je uredil Matej Cepin, avtorji pa so Matej Cepin, Urška Slana, Beate Roggenbuck, Valborg Edert, Mathias Kaps, Giacomo Trevisan in Mojca Galun.

Deli projekt: