Projekt Emavs | Prinesimo Kristusa na splet!

Naloga

Podpreti prizadevanja za bolj smiselno uporabo digitalnih orodij za evangelizacijo.

Problem

Epidemija Covid-19 je povzročila precejšnjo zmedo v Cerkvi. Večina dejavnosti je bila najprej odpovedana, potem pa se je počasi začelo iskati neke alternative. Pogosto v smislu, da bi nekako nadaljevali, kot da virusa ne bi bilo. Če ne moremo k maši v cerkev, bomo pa gledali prenos …

In tu se je izkazal že dlje časa navzoč problem: velik poudarek smo dajali na zakramentalno dimenzijo Cerkve (ki je za splet pač najmanj primerna), pozabljali pa na oznanjevanje in karitativnost.

Rešitev

V Projektu Emavs sem prek usposabljanj, mentorstev in drugih srečanj (spletnih čajank) spodbujal vse, ki se trudijo z oznanjevanjem preko spleta. S strani udeležencev še vedno prihajajo nove in nove pobude za delavnice, ki jim pomagajo pri pastoralnem delu preko spleta.

Rezultat

Več kot 100 prijav na usposabljanje Oznanjevanje preko videa. Okrog 60 udeležencev delavnic o uporabi Zooma za katehete. Veliko zanimanje se je pokazalo tudi za delavnice o oblikovanju.

Še bolj kot to pa je spodbudna sprememba pogleda na digitalna orodja. Ta niso več le nujno zlo, ampak koristen pripomoček za oznanjevanje evangelija – ne le v času epidemije.

Več projektov