Projekt Engage

Naloga

Pomagati bibličnim družbam po svetu pri gradnji digitalnih skupnosti.

Problem

Digitalizacija je zaznamovala delo svetopisemskih družb po svetu. Nekatere so se nanjo dobro pripravile, druge so se naenkrat znašle v povsem novem svetu.

Kako pomagati posameznim družbam, da s pomočjo digitalnih orodij dosežejo ljudi, ustvarjajo digitalne skupnosti, spodbujajo branje Božje besede, obenem pa skrbijo za finančno vzdržnost svojega delovanja s promocijo spletnih donacij in prodaje?

Rešitev

Preko usposabljanj in individualnega mentorskega dela smo z ekipo pomagali svetopisemskim družbam v več kot 50 državah na 5 celinah, da so vzpostavile komunikacijo s svojimi uporabniki s pomočjo sistema Acquia Campaign Studio, ki temelji na odprtokodnem sistemu Mautic.

Velik del pozornosti je bil namenjen spremljanju in spodbujanju uporabe dobrih praks glede email marketinga, kar se je poznalo na boljši izrabi virov ter znatno boljših rezultatih.

Rezultat

Navdihujoča so pričevanja uporabnikov, ki so z uporabo uspeli ustvariti spletne skupnosti, pa tudi povečati delež spletnih donacij. Nekaterim svetopisemskim družbam v Latinski Ameriki je prav stik s kontakti v okviru tega projekta omogočil preživetje v času koronavirusa.

Več projektov